top of page

Obchodní podmínky

 

 

 

Na každou doručenou přihlášku reagujeme automaticky zaslaným potvrzením o přijetí

přihlášky. Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává požadavkem o termín.

Částku za kurz hradíte bankovním převodem na náš účet na základě faktury, kterou obdržíte v

elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Jakmile je kurz zaplacen,

obdrží účastník e-mailové potvrzení o přijetí platby a zároveň i potvrzení jeho účasti na kurzu v

požadovaném termínu. Zaplacením se rozumí připsání plné výše ceny kurzu na účet organizátora.

 

Jestliže víte, že se na Vámi přihlášený termín kurzu  nemůžete dostavit, poprosíme co nejdříve

o neúčasti informovat manažera kurzu písemně na e-mailovou adresu: krejcikova@letanibezstrachu.cz,

nebo telefonicky na číslo 602695662. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do

10 kalendářních dnů (včetně) před konáním objednaného kurzu.

 

V případě odhlášení z kurzu později, než 10 kalendářních dnů před jeho konáním bude účtován

storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu , nebo po dohodě převeden na náhradní termín.

Zrušíte - li svou účast na kurzu později, než 6 kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu

vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu. Pokud se z jakýchkoliv

důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, je zde možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

 

V případě změny nebo zrušení termínu konání kurzu ze strany organizátora, dostane účastník možnost

zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Organizátor si vyhrazuje právo změny nebo zrušení termínu kurzu nejpozději 7 kalendářních dnů

před konáním kurzu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (ES) 2016/679 (GDPR)

bottom of page